Vad är ingenjörssektionen?

Ingenjörssektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och den enda sektionen i Helsingborg. Vi har hand om alla högskoleingenjörsprogram som erbjuds vid LTH som idag är Datateknik, Elektroteknik, samt byggteknik med inriktningarna; Väg- och trafik, Arkitektur och Järnvägsteknik. Även de studenter som Tekniskt basår, Teknisk bastermin och Master i Energi- och miljöeffektiva byggnader tillhör Ingenjörssektionen.

Precis som de andra sektionerna inom TLTH så jobbar Ingenjörssektionen en styrelse i spetsen vilka alltid planerar för Dig som ING-student, Du ska trivas och få ut så mycket som möjligt av Din tid på Campus. Vi sysslar bland annat med studiebevakning för att utbildningen ska hålla högsta möjliga nivå. Vi har även god kontakt med näringslivet (kontakt mellan företag och studenter) och arrangerar bl.a. varje vår en stor mässa för högskoleingenjörsstudenter som heter MässING.

Alla funktionärer jobbar ideellt och tillhör Ingenjörssektionen som studerar på Campus Helsingborg, det betyder att alla är väl medvetna om de stora omställningar som tillfaller en nybliven student. Vi gör vårt yttersta varje höst för att välkomna och underlätta för Dig genom att arrangera en nollning. Nollningen är helt frivillig, men det bästa och roligaste tillfället att snabbt skaffa studiekamrater, vänner för livet och komma igång med skolan. I vår sektion får alla ingenjörsstudenter vara med på lika villkor och genom att gå med i Kåren så stöttar man Ingenjörssektionen och därigenom sin egen utbildning. Gå in på Teknologkårens hemsida (tlth.se) och bli medlem!