Ingenjörssektionens styrelse 2018

Ordförande - Pontus Rohdén

IMG_7873.jpg

Hej!
Jag heter Pontus Rohdén och läser tredje året på datateknikprogrammet.
I år kommer jag vara er ordförande i Ingenjörssektionens styrelse. Det innebär att jag leder styrelsens möten och representerar sektionen i olika sammanhang bland annat med staden, Campus och TLTH. 
Om du undrar något eller bara vill snacka lite så är du välkommen ner till E1 under luncherna eller maila mig på ordf@ingsekt.se

Vi ses!


Vice Ordförande - Maja Nyström

IMG_7795.jpg

Hej hej!

Mitt namn är Maja Nyström och jag studerar Byggteknik med arkitektur åk 3. I år kommer jag att vara Ingenjörssektionens Vice Ordförande.

Som Vice Ordförande ansvarar jag bland annat för sektionens alumniverksamhet. Det innebär att skapa ett kontaktnät och anordna olika event för våra utexaminerade studenter.

Jag har också ett övergripande funktionärs- och medlemsansvar vilket innebär att jag får vara med och hjälpa till i olika utskott och projekt. Utöver detta så är min uppgift att avlasta övriga poster i styrelsen. Det är en väldigt rolig och varierande post.

Om du har några frågor om mig, min post eller något annat mellan himmel och jord så är du alltid välkommen att kontakta mig på vice-ordf@ingsekt.se


Sekreterare - Alice Hedlund

IMG_7848.jpg

Hej!
Jag heter Alice Hedlund och läser år 3 på Byggteknik med arkitektur-programmet och kommer i år vara Ingenjörsektionens sekreterare.

Som sekreterare har jag koll på sektionens stadgar och reglemente och ser till att dessa alltid är uppdaterade. Jag skriver även dagordningar och för protokoll under sektions- och styrelsemöten. Sekreterare är en rolig post som gör att man får en stor inblick i vad som händer i hela sektionen!

Har du några funderingar gällande min post eller något annat så är det bara att höra av sig till mig på sekr@ingsekt.se.


IMG_8843-2.jpg

Kassör - Jakob Dackander

Hejsan!
Mitt namn är Jakob Dackander och jag läser tredje året på Byggteknik med Arkitektur.

I år är det mitt ansar att axla posten som styrelsens kassör. Som kassör är det min uppgift att sköta sektionens ekonomi och assistera utskotten att hålla sin budget.

Har du några funderingar kan du alltid mejla mig på kassor@ingsekt.se

 


Øverphøs Toxi

IMG_7866.jpg

Hejsan nollan!
I år är det jag som är Øverphøs på sektionen, vilket innebär att jag och Phøset 19 har tillsammans, med andra utskott inom sektionen, planerat nollningen 2019 för er. Hoppas ni är taggade!!!

Välkommen till Helsingborg, vi ses på Campus.


Sexmästare - Klara Sjö

kommerstrax.jpg

Hej!
Mitt namn är Klara Sjö och i år kommer jag sitta som Sexmästare på INGsektionen. Jag är 21 år och går tredje året på Byggteknik med arkitektur.

Jag leder det studiesociala utskottet, Sexmästeriet, som ser till att alla på sektionen har roligt utanför studierna. Vi anordnar evenemang, sittningar, fester, pubquiz och mycket mer! Vill du veta mer om oss eller har några förslag på vad du vill att sexmästeriet ska anordna så kan du höra av dig till mig på sexm@ingsekt.se.


Informationsutskottsordförande - Simon Thall

IMG_8818-2.jpg

Tjena!
Mitt namn är Simon Thall, jag är 21 år och läser mitt tredje år på Datateknik.

Som informationsutskottsordförande ansvarar jag, tillsammans med mitt utskott, för sektionens ansikte utåt genom sociala medier såsom hemsidan, facebook och instagram. Vi är även med och fotograferar under event samt sköter försäljningen av märken, ouveraller och sångböcker. Det är helt enkelt en post med mycket varierande uppgifter vilket jag tycker är hur kul som helst.

Har du några frågor eller är intresserad av att vara med i mitt utskott? Tveka inte att kontakta mig på infou@ingsekt.se.


Näringslivsutskottsordförande - Ebba Kågebäck

IMG_7739.jpg

Hej!
Jag heter Ebba och går tredje året på byggteknik med arkitektur. Jag arbetar tillsammans med mitt näringslivsutskott och MässING:s projektgrupp med att knyta kontakter mellan näringslivet och studenterna.

Det är en post som är både kul och utmanande. Jag arbetar med nätverkande, marknadsföring och event. Jag och mitt utskott letar ständigt efter spännande och intressanta företag och evenemang att inkludera Ingenjörssektionens studenter inom.

Har du något företag du vill träffa? Hör av dig till mig på campus eller via mail naruo@ingsekt.se!


Studierådsordförande - Cornelia Kloth

IMG_7819.jpg

Hej!
Mitt namn är Cornelia Kloth, jag läser tredje året på datateknikprogrammet och kommer i år att sitta som Ingenjörsektionens studierådsordförande.

Som studierådsordförande ansvarar jag framförallt för studiebevakningen på sektionen. Detta innebär bl.a att jag framför studenternas åsikter vidare till programledningen och jag granskar CEQ-er (kursutvärderingar). Min post bär även ansvaret för likabehandlingen på skolan. Denna sköts av mina likabehandlingsombud som jobbar med att uppmärksamma jämställdhet och likabehandling och ska finns som stöd för alla studenter.

Dessutom anordnar jag en CEQ-tävling efter varje läsperiod där studenter har chansen att vinna presentkort!

Om du har några funderingar kring dina studier eller är intresserad av att engagera dig inom Studierådet så tveka inte att prata med mig på campus eller kontakta mig på sro@ingsekt.se!


Förvaltningschef - Cajsa Åkerlund

IMG_8179.jpg

Hej!
Mitt namn är Cajsa Åkerlund och läser mitt tredje år på Byggteknik med inriktning järnvägsteknik och jag är sektionens förvaltningschef för 2019.

Som förvaltningschef ansvarar man för sektionens egendomar, vilket bland annat. innebär möten med andra studentföreningar på Helsingborgen. Jag är även sektionens skyddsombud och det betyder att jag har hand om säkerhet- och arbetsmiljöfrågor på campus.

Har du några funderingar, idéer eller klagomål är det bara att höra av dig till mig på forvaltning@ingsekt.se.