Vårterminsmöte 2019

Den 2:a april klockan 17.00 kommer vårens sektionsmöte hållas i U202

Campus Helsingborg.

De poster som kommer väljas in under mötet är

 • Valberedningsordförande

 • Projektledare MässING

 • Ordförande

 • Förvaltningschef

Övrigt som tas upp är

 • Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 • Bokslut för föregående verksamhetsår

 • Revisorernas berättelse

 • Resultatdisposition

 • Frågan om ansvarsfrihet för

 • Funktionärer

 • Utskotten

 • Styrelsen

 • Revisorerna

Motioner skickas till sekr@ingsekt.se senast den 21:a mars.

Mall till motion finns på http://www.ingsekt.se/dokument/ under punkten övrigt.

Alla medlemmar i ING-sektionen har yrkande och rösträtt så vill du vara med och göra skillnad eller bara hålla dig uppdaterad på vad som händer i sektionen så är du varmt välkommen!

Har du frågor om mötet eller posterna? Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen. Sektionsrummet på E1 är öppet mellan klockan 12:15-13 måndag till fredag.

OBS! Glöm inte kårleg till mötet!

Varmt välkomna!

Styrelsen 2019 och valberedning 18/19