Höstterminsmöte 2018

Höstterminsmöte (1).jpg

Välkomna till Ingenjörssektionens höstterminsmöte 2018

Den 6:e och 8:e november klockan 17.00 kommer höstens sektionsmöte hållas i U202Campus Helsingborg.

De poster som kommer väljas in under mötet är:

• Ordförande • Sexmästare

• Vice ordförande • Näringslivsutskottsordförande

• Sekreterare • Informationsutskottsordförande

• Kassör • Studierådsordförande

• Øverphøs • Förvaltningschef

• FlyING-general • Examensansvarig

• Aktivitetsutskottsordförande • Revisorer

Övriga frågor som kommer tas upp är:

• Rambudget inför kommande verksamhetsår
• Resultatrapport från verksamhetsårets första halva
• Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
• Ansvarsfrihet för valberedningen 17/18

• Verksamhetsberättelse för verksamhetsårets första halva

Motioner skickas till ing-sekr@tlth.se senast den 17 oktober.

Mall till motion finns på http://www.ingsekt.se/dokument/ under punkten övrigt.

Då Ingenjörssektionen fyller 20 år i år kommer det utöver mat även att bjudas på kaffe och tårta! Fyll i formuläret för anmälan till mat och fika

https://goo.gl/forms/BD8chITHqtdNqPHx1

Frågor om mötet eller posterna? Kontakta styrelsen eller valberedningen.

Sektionsrummet på E1 är öppet klockan 12:15-13 måndag till fredag.

Obs! Glöm inte kårleg!

Varmt välkomna!

Styrelsen 18 och valberedningen 18/19