Höstterminsmöte 2018-Handlingar

Här kommer handlingarna till höstterminsmötet som kommer hållas den 6:e och 8:e november klockan 17.15 i U202 på campus Helsingborg

https://docs.google.com/document/d/1DROsEDH6FUfcBpo1ryjJRof-dj-yGrj7bb3wzwQHm98/edit?usp=sharing

Bilaga 1 Verksamhetsrapport för första halvåret av verksamhetsåret 2018

https://drive.google.com/open?id=1B8K26-WMfedW4_p6829Wezr-g3IEUF1h

Bilaga 2 Resultatrapport för första halvåret av verksamhetsåret 2018

https://drive.google.com/open?id=1RYsUlE5-voo5RZdvHF7Lv1bdfJY3Tnsd

Bilaga 3 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019

https://drive.google.com/open?id=1934Ju0hnYX13LNVATvTKWiS4kxaKuNBv

Bilaga 4 Budget för verksamhetsåret 2019

https://drive.google.com/open?id=1BiZb46hYgz0pvLwdiLAm0Y13JLx67NRY

Bilaga 5 Proposition Fonderingar

https://drive.google.com/open?id=1x5vwfrZuirKzzh0KEUvDFxugoBBlRVfq

Bilaga 6 Proposition Beslutsförhet vid sektionsmöte

https://drive.google.com/open?id=17-d2dyAP0_6ZP-i2rvtRHGZ4Ccdfy4sD

Bilaga 7 Val av funktionärer för året 2019

https://drive.google.com/open?id=1aCtdoZrOdRRLqRHD0vaBicbKO67WCGd_