Nyhetsbrev v.19

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Protokoll Vårterminsmöte 2017
  • Phadderutbildning
  • 80 % Studentrabatt på Tylösandseminariet 12-13 September 2017
  • Jättefunktionärsfesten 


Protokoll Vårterminsmöte 2017

Tack till alla er som kom på vårterminsmötet den 27 April!
Det justerade protokollet finner ni på http://www.ingsekt.se/dokument/


 

Phadderutbildning

Nu när det är vår och allt känns bra igen efter en lång vinter börjar det nalkas för det bästa vi vet på hela året, en ny Nollning såklart! Och Nollning medför givetvis även en Phadderutbildning!

Har du blivit vald till Phadder i år? Då är du hjärtligt välkommen till U203 onsdagen den 10 maj kl.17.00.

Du kan anmäla dig här: https://goo.gl/forms/Ici19EqYuGQt8f3H2

Notera att utbildningen är obligatorisk för ALLA Phaddrar, även om du varit Phadder tidigare år.

 

 

80 % Studentrabatt på Tylösandseminariet 12-13 September 2017

Är du student inom trafik, samhällsplanering eller infrastruktur? Då borde du komma till årets viktigaste trafiksäkerhetskonferens. Här kan du nätverka med generaldirektörer, experter, ministrar och branschfolk alla samlade på ett och samma ställe i avslappnad miljö.

Årets tema är: NOLLVISIONEN 20 ÅR – Ett säkert system? I år är det 20 år sedan den antogs som svenskt mål. Är vi på rätt väg? Vad krävs? Cyklister, säker infrastruktur, autonoma fordon, hållbarhet, tung trafik... Vilken är din hjärtefråga? Hur kopplar vi individ och system? Finns det ett delat ansvar?

Kom och delta i Sveriges viktigaste trafiksäkerhetskonferens. Som student får du 80 % rabatt på konferensavgiften.

Anmäl dig på http://www.tylosandsseminariet.nu
Ange rabattkoden: Student

 

 

Jättefunktionärsfesten

Snart är det äntligen dags för årets JFF! Det kommer att vara en fantastisk dag med en aktivitet med gott häng och mat under dagen. Det kommer bland annat anordnas en volleybollturnering. Detta följs upp av en fantastisk sittning och kvällen avslutas med en helgrym fest med ett liveband i kårhuset! 

Evenemanget är för alla som har en funktionärspost på Kåren centralt eller någon av sektionerna och är naturligtvis gratis.

Här finns länken för volleybollturneringen: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1 
Här finns länken till sittningen: https://goo.gl/forms/1jC3LVwb2ZyUzr3q1


English

Content of the week:

  • Protocol Spring Assembly 2017
  • Mentor class for the Introduction Weeks 
  • 80 % Student discount on Tylösandseminariet 12-13 September 2017
  • Great Volunteer Party 

 

Protocol Spring Assembly 2017

Thank you to everyone who attended the Spring Assembly. Here you can find the protocol: http://www.ingsekt.se/dokument/

 

 

Mentor class for the Introduction Weeks

After a long winter, finally the spring has sprung! Everything is look brighter and soon a new Introduction will be upon us! But before that we must have a mentor class to prepare all of you newly recruited mentors. You are very welcome on Wednesday the 10th May at 5.00pm.

Sign up here: https://goo.gl/forms/Ici19EqYuGQt8f3H2

The class is mandatory for all mentors, even if you have been participating in previous Introductions.

 


 

80 % Student discount on Tylösandseminariet 12-13 September 2017

Are you a student in traffic, community planning or infrastructure? Then you should come to this year's most important road safety conference. Here you can network with directors, experts, ministers and industry people all together in one place in a relaxed environment.

This year's theme is: NOLLVISIONEN 20 YEARS - A safe system? This year it is 20 years since it was adopted as a Swedish target. Are we on the right track? What is required? Cyclists, Safe Infrastructure, Autonomous Vehicles, Durability, Heavy Traffic ... What is your heart question? How do we connect individuals and systems? Is there a shared responsibility?

Come and attend Sweden's most important road safety conference. As a student you get an 80% discount on the conference fee.


Sign up at http://www.tylosandsseminariet.nu
Enter the discount code: Student

 

 

Great Volunteer Party

Soon its finally time for the yearly great volunteer party! It will be an amazing day with an activity during the day with your friends and free food. Followed up by a sittning in the evening and finally an epic afterparty with a liveband at kårhuset!

The Arrangement is for all the volunteers at any of the guilds and at the central organization of TLTH and is free! More information and a link for signing up will come soon.

Here's the sign up to the volleyballtournament: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1
Here's the sign up to the sittning: https://goo.gl/forms/1jC3LVwb2ZyUzr3q1Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb