Nyhetsbrev v.18

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Idag 3'e Maj är sista dag att anmäla sig och betala Examen! 
  • Sexmästeriet anordnar Midsommarsittning
  • Välkommen till ett informationsmöte med frukost hos Tyréns 
  • 80 % Studentrabatt på Tylösandseminariet 12-13 September 2017
  • Jättefunktionärsfesten 

 

 

Idag 3'e Maj är sista dag att anmäla sig och betala Examen! 

OBS! inbjudan gäller endast er som läser termin 6 alternativt master sista året. 

UPPLÄGG
♦ Kvällen kommer börja med en trerätters middag på Dunkers Kulturhus. Till detta ingår ett glas mousserande vin och till middagen serveras två glas vin samt kaffe till efterrätten. 
♦ Kvällen fortsätter sedan med ett eftersläpp på Helsingborgen. 

ANMÄLAN
♦ Kuvertpris för Examen är 560kr. 
♦ Sista anmälning-och betalningsdatum är 3 maj
♦ Anmälan sker vi länk: https://goo.gl/forms/7rv7MgRW9BoXSQYe2 
Obs. Anmälan är bindande.

BETALNING
♦ Sker till: BG 5312-6454 SEB
♦ Märk din betalning med för- och efternamn. 
♦ Sista datum att betala in är 3 maj. 

Mer information hittar ni i Facebook eventet på Ingenjörssektionens Facebook-sida

 

 

Sexmästeriet anordnar Midsommarsittning

Nu är det inte långt kvar till den efterlängtade sommaren. Detta måste självklart firas med pompa och ståt! Den 19:e maj går den spektakulära Midsommarsittningen av stapeln. Detta är Ingenjörsektionens sista event innan sommaren som ni inte vill missa! 

SITTNING
I priset ingår en himmelsk midsommarbuffé som bl.a. innehåller massor av grillat, gravad lax och somriga sallader! Det ingår även en enhet i baren samt en snaps till middagen. 

Plats: Helsingborgen
Tid: 18:00 med dubbelkvart
Klädsel: Midsommarfin
Pris: Alkohol 250 kr, Alkoholfritt 220 kr

Biljettsläppet kommer att vara på U2 kl. 12:15 onsdagen 3/5 och torsdagen 4/5. Till sittningen är alla välkomna med medlemskap i Teknologkåren.

EFTERSLÄPP
Efter sittningen är det dags att sätta på sig dansskorna och inta Helsingborgens ståtliga dansgolv då vi gästas av Lunds bästa DJ Ludvig Persson! Eftersläppet öppnar 22:30 och är öppet för alla med medlemskap i Teknologkåren, Agora och Stampus. 

Pris: Förköp 50 kr - I dörren 70 kr, 

Varma sommarhälsningar,
Ingenjörsektionens Sexmästeri

 

 

Välkommen till ett informationsmöte med frukost hos Tyréns

Tyréns vill nu få kontakt med studenter som avslutar sin utbildning i år till deras avdelning för järnvägsprojekt. Den 9 maj bjuder de er till en frukost med fokus på information kring deras järnvägsavdelning och möjlighet till anställning.

När: 9:e maj 2017 OBS! Sista ansökningsdag 5:e maj! Anmäl er via https://goo.gl/forms/oAUJAOvtjG2vFXD83
Tid: 10:00-12:00
Adress: Kungstorget 8, 252 78 Helsingborg (nybyggda delen, våning 7, ingång till höger om huvudentrén på Knutpunkten).

Har ni frågor kontakta näringslivsutskottet på ing.naringsliv@gmail.com eller Robin Stenmark på Tyréns på robin.stemark@tyrens.se

 

 

80 % Studentrabatt på Tylösandseminariet 12-13 September 2017

Är du student inom trafik, samhällsplanering eller infrastruktur? Då borde du komma till årets viktigaste trafiksäkerhetskonferens. Här kan du nätverka med generaldirektörer, experter, ministrar och branschfolk alla samlade på ett och samma ställe i avslappnad miljö.

Årets tema är: NOLLVISIONEN 20 ÅR – Ett säkert system? I år är det 20 år sedan den antogs som svenskt mål. Är vi på rätt väg? Vad krävs? Cyklister, säker infrastruktur, autonoma fordon, hållbarhet, tung trafik... Vilken är din hjärtefråga? Hur kopplar vi individ och system? Finns det ett delat ansvar?

Kom och delta i Sveriges viktigaste trafiksäkerhetskonferens. Som student får du 80 % rabatt på konferensavgiften.

Anmäl dig på http://www.tylosandsseminariet.nu
Ange rabattkoden: Student

 

 

Jättefunktionärsfesten

Snart är det äntligen dags för årets JFF! Det kommer att vara en fantastisk dag med en aktivitet med gott häng och mat under dagen. Det kommer bland annat anordnas en volleybollturnering. Detta följs upp av en fantastisk sittning och kvällen avslutas med en helgrym fest med ett liveband i kårhuset! 

Evenemanget är för alla som har en funktionärspost på Kåren centralt eller någon av sektionerna och är naturligtvis gratis.

Här finns länken för volleybollturneringen: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1 
Här finns länken till sittningen: https://goo.gl/forms/1jC3LVwb2ZyUzr3q1

 

 


English

Content of the week:

  • Last day to sign up and pay for Examen
  • Sexmästeriet is hosting a Midsummer-dinner
  • Welcome to an information meeting with breakfast at Tyréns 
  • 80 % Student discount on Tylösandseminariet 12-13 September 2017
  • Great Volunteer Party

 

Last day to sign up and pay for Examen

EVENT
♦ The evening will begin with a three-course dinner at Dunkers Kulturhus.
Including one glass of sparkling wine, two glasses of wine and coffee. 
♦ The evening then continues with an afterparty at Helsingborgen. 

NOTICE
♦ Price for celebration is 560kr. 
♦ Last notice-and payment day: 3 May
♦ Leave your notice: https://goo.gl/forms/7rv7MgRW9BoXSQYe2
Note. Registration is binding

PAYMENT
♦ Make your payment to: BG 5312-6454 SEB
Last day for payment is 3 May
♦ Mark your payment with your first- and last name.

 

 

Sexmästeriet is hosting a Midsummer-dinner

The last event before the summer is a Midsummerdinner which will include a traditional swedish midsummerbuffé and snaps. This is an event you do not want to miss!
Time: May 19th, 18:30
Place: Helsingborgen
Price: 250 kr – Alcohol included
220 kr – No alcohol included

The tickets will be sold at U2 at 12:15 on Wednesday 3/5 and Thursday 4/5. To buy a ticket, you need to be a member of Teknologkåren. A afterparty will be held after the dinner at 22:30. Price: 50 kr – if you buy a ticket on Wednesday or Thursday 70 kr – if you buy a ticket at the door

 

 

Welcome to an information meeting with breakfast at Tyréns

Tyréns now wants to connect with students who finish their education this year to their department for railway projects. On May 9th they invite you to a breakfast focusing on information about their railway department and opportunity for employment.

Day: May 9th. Sign up for the event: https://goo.gl/forms/oAUJAOvtjG2vFXD83
Time: 10.00-12.00
Adress: Kungstorget 8, 252 78 Helsingborg (7th floor)

If you have any questions you can email  ing.naringsliv@gmail.com and Robin Stenmark at Tyréns robin.stemark@tyrens.se

 

 

80 % Student discount on Tylösandseminariet 12-13 September 2017

Are you a student in traffic, community planning or infrastructure? Then you should come to this year's most important road safety conference. Here you can network with directors, experts, ministers and industry people all together in one place in a relaxed environment.

This year's theme is: NOLLVISIONEN 20 YEARS - A safe system? This year it is 20 years since it was adopted as a Swedish target. Are we on the right track? What is required? Cyclists, Safe Infrastructure, Autonomous Vehicles, Durability, Heavy Traffic ... What is your heart question? How do we connect individuals and systems? Is there a shared responsibility?

Come and attend Sweden's most important road safety conference. As a student you get an 80% discount on the conference fee.


Sign up at http://www.tylosandsseminariet.nu
Enter the discount code: Student

 

 

 

Great Volunteer Party

Soon its finally time for the yearly great volunteer party! It will be an amazing day with an activity during the day with your friends and free food. Followed up by a sittning in the evening and finally an epic afterparty with a liveband at kårhuset!

The Arrangement is for all the volunteers at any of the guilds and at the central organization of TLTH and is free! More information and a link for signing up will come soon.

Here's the sign up to the volleyballtournament: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1 
Here's the sign up to the sittning: 

 

 

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb