Nyhetsbrev v.20

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Eftersläpp till Sexmästeriets midsommarsittning 
  • MässING 2018 söker projektgrupp
  • Kvartspausquiz med Ingenjörer utan gränser
  • 80 % Studentrabatt på Tylösandseminariet 12-13 September 2017
  • Jättefunktionärsfesten

 


Eftersläpp till Sexmästeriets midsommarsittning

På Fredag är det dags att sätta på sig dansskorna och inta Helsingborgens ståtliga dansgolv då vi gästas av Lunds bästa DJ - Leep! Eftersläppet öppnar 22:30 och är öppet för alla med medlemskap i Teknologkåren, Agora och Stampus. 

Pris i dörren: 70 kr

Varma sommarhälsningar,
Ingenjörsektionens Sexmästeri

 

 

MässING 2018 söker projektgrupp

Hej alla INGare!

Vi är projektledare för MässING 2018 och vi söker nu en projektgrupp att skapa en grym mässa tillsammans med! Ta chansen att engagera dig i sektionen och vara med att forma nästa års MässING. Det är en bra chans till att knyta kontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare!

Vill du jobba med logistik, sköta ekonomin, jobba med företag, fixa sponsorer eller är du duktig på att fixa hemsidor? Skicka en intresseanmälan: https://goo.gl/VKqZ2O

Vänliga hälsningar, 
Anna & Linnea
projektledare@massing.se

 

 

Kvartspausquiz med Ingenjörer utan gränser

Som en del i Hållbarhetsveckan bjuder Ingenjörer utan gränser på quiz med hållbarhetstema. Kom förbi på en rast och ta en kopp kaffe och svara på frågor! Kanske blir det du som vinner biljetter till Jesper Rönndahls show Klimatlära, eller ett presentkort på cafe Barista.

Dag: tisdag 16 maj
Plats: E-husets foajé, LTH
Tid: 10:00-14.15
Facebookevenemang finns här: https://www.facebook.com/events/1306803159418897/

Ingenjörer utan gränser på LTH

 

 

 

80 % Studentrabatt på Tylösandseminariet 12-13 September 2017

Är du student inom trafik, samhällsplanering eller infrastruktur? Då borde du komma till årets viktigaste trafiksäkerhetskonferens. Här kan du nätverka med generaldirektörer, experter, ministrar och branschfolk alla samlade på ett och samma ställe i avslappnad miljö.

Årets tema är: NOLLVISIONEN 20 ÅR – Ett säkert system? I år är det 20 år sedan den antogs som svenskt mål. Är vi på rätt väg? Vad krävs? Cyklister, säker infrastruktur, autonoma fordon, hållbarhet, tung trafik... Vilken är din hjärtefråga? Hur kopplar vi individ och system? Finns det ett delat ansvar?

Kom och delta i Sveriges viktigaste trafiksäkerhetskonferens. Som student får du 80 % rabatt på konferensavgiften.

Anmäl dig på http://www.tylosandsseminariet.nu
Ange rabattkoden: Student

 

 

Jättefunktionärsfesten

Snart är det äntligen dags för årets JFF! Det kommer att vara en fantastisk dag med en aktivitet med gott häng och mat under dagen. Det kommer bland annat anordnas en volleybollturnering. Detta följs upp av en fantastisk sittning och kvällen avslutas med en helgrym fest med ett liveband i kårhuset! 

Evenemanget är för alla som har en funktionärspost på Kåren centralt eller någon av sektionerna och är naturligtvis gratis.

Här finns länken för volleybollturneringen: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1 
Här finns länken till sittningen: https://goo.gl/forms/1jC3LVwb2ZyUzr3q1


English

Content of the week:

  • Afterparty for Sexmästeriets midsummer-dinner
  • MässING 2018 is recruiting for the project group
  • Sustainability quiz with Engineers Without Borders
  • 80 % Student discount on Tylösandseminariet 12-13 September 2017
  • Great Volunteer Party 

 

Afterparty for Sexmästeriets midsummer-dinner

On Friday you're welcome to attend Helsingborgen as we are guested by Lunds best DJ - Leep! The afterparty opens at 22.30. You need membership in either Teknologkåren, Agora or Stampus and it will cost 70kr in the entry.

Ingenjörssektionens Sexmästeri 

 

 

MässING 2018 is recruiting for the project group

Hello!

We are the project managers of MässING 2018 and we are now looking for a project group! Take the chance to be involved in Ingenjörssektionen!

Do you want to work with logistics, economy or have contact with companies? Send us an email and we can book an interview so that we can tell you more about MässING.
 

https://goo.gl/VKqZ2O

Best regards, 
Anna & Linnea
projektledare@massing.se

 

 

Sustainability quiz with Engineers Without Borders

As a part of the Sustainability week, Engineers Without Borders will have a quiz with sustainability theme. Come and see us on your break, answer the questions and have some coffee! Maybe it is you that win tickets to Jesper Rönndahls show Klimatlära, or a gift card at café Barista.

Day: Tuesday 16:th May
Place: The hallway of the E building
Time: 10:00 AM to 2:15 PM
Facebook event here: https://www.facebook.com/events/1306803159418897/

Engineers without borders at LTH

 


 

80 % Student discount on Tylösandseminariet 12-13 September 2017

Are you a student in traffic, community planning or infrastructure? Then you should come to this year's most important road safety conference. Here you can network with directors, experts, ministers and industry people all together in one place in a relaxed environment.

This year's theme is: NOLLVISIONEN 20 YEARS - A safe system? This year it is 20 years since it was adopted as a Swedish target. Are we on the right track? What is required? Cyclists, Safe Infrastructure, Autonomous Vehicles, Durability, Heavy Traffic ... What is your heart question? How do we connect individuals and systems? Is there a shared responsibility?

Come and attend Sweden's most important road safety conference. As a student you get an 80% discount on the conference fee.


Sign up at http://www.tylosandsseminariet.nu
Enter the discount code: Student

 

 

Great Volunteer Party

Soon its finally time for the yearly great volunteer party! It will be an amazing day with an activity during the day with your friends and free food. Followed up by a sittning in the evening and finally an epic afterparty with a liveband at kårhuset!

The Arrangement is for all the volunteers at any of the guilds and at the central organization of TLTH and is free! More information and a link for signing up will come soon.

Here's the sign up to the volleyballtournament: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1
Here's the sign up to the sittning: https://goo.gl/forms/1jC3LVwb2ZyUzr3q1

 Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb