Nyhetsbrev v.17

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

 • Vårterminsmöte 27/4
 • Pubrunda - Initialborg
 • Jättefunktionärsfesten 
 • Studiekväll 2/5
 • Perfekt chans till er som tar examen snart och ännu inte fått jobb
 • Avensia söker nyutbildade dataingenjörer till deras traineeprogram

 

Vårterminsmöte 27/4

Äntligen är det dags för Ingenjörssektionens vårterminsmöte. Mötet hålls klockan 17:15 i U203 och alla närvarande kommer att bjudas på fika. Läs mer om mötet och poster som ska tillsättas i Facebook-evenemanget: https://www.facebook.com/events/423907734628963/

 

Pubrunda - Initialborg

Onsdagen den 26e april är det äntligen dags för årets första pubrunda. Runtom Campus kommer Sexmästarkollegiet hålla fyra olika pubar, dessa kommer att vara i: 
Edekvata, E-huset: E-sex + F-sex
Gallien, KC: K-sex + W-sex
iDét, E-huset: D-sex + ING-sex
Cornelis, Kårhuset: puben Puben

Temat för den här pubrundan är Initialborg – ”Allt har en början”. Så passa på att påbörja Valborgsfirandet redan den 26e!
Besök alla fyra och genomför temaenliga aktiviteter på plats för att förtjäna ett exklusiva tygmärket.

Glöm inte leg och kårleg!

Sexmästarkollegiet 2017

 

Jättefunktionärsfesten

Snart är det äntligen dags för årets JFF! Det kommer att vara en fantastisk dag med en aktivitet med gott häng och mat under dagen. Det kommer bland annat anordnas en volleybollturnering. Detta följs upp av en fantastisk sittning och kvällen avslutas med en helgrym fest med ett liveband i kårhuset! 

Evenemanget är för alla som har en funktionärspost på Kåren centralt eller någon av sektionerna och är naturligtvis gratis.

Här finns länken för volleybollturneringen: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1 
Här finns länken till sittningen: https://goo.gl/forms/1jC3LVwb2ZyUzr3q1

 

Studiekväll 2/5

Sommaren är inte långt bort och nu är det bara slutspurten av vårterminen kvar! Kom på studierådets studiekväll, plugga och få gratis fika! Drop in mellan 15-19, studierådet bjuder på fika kl 15 och kl 17, först till kvarn gäller. Vi ses i sal C548!

 

Perfekt chans till er som tar examen snart och ännu inte fått jobb

Academic Work bjuder in till rekryteringsevent torsdag den 27 april på deras kontor i Malmö. Detta är för alla sistaårsstudenter inom alla inriktningar. Man får träffa deras rekryterare och kan boka in sig på en speedintervju. Läs mer och anmäl er på: http://bit.ly/sistaårskampanj  

 

Avensia söker nyutbildade dataingenjörer till deras traineeprogram

Avensia är ett snabbt växande företag som jobbar med utveckling av e-handelssiter, allt från integrationer med kundens affärssystem till användarvänlighet och design på siten. Till vårt huvudkontor i Lund söker vi nu fyra personer till vårt traineeprogram för utvecklare, Avensia Academy. Läs mer och ansök på avensia.com/academy

Vill du veta mer om oss och om programmet är du välkommen på studentkväll på vårt kontor den 27 april. Där kommer vi att berätta mer och även hålla i en workshop där du får insikt i hur en dag på jobbet kan se ut. Eventet är även för dig som har något år kvar till examen - enda förkunskapskrav är en grundläggande förståelse för programmering. Naturligtvis bjuder vi på mat! Registrera dig på avensia.com/student

 


English

Content of the week:

 • Spring Assembly
 • Pub Crawl - Initialborg
 • Great Volunteer Party
 • Study Night 2/5
 • A perfect chance for a job after exams
 • Avensia is looking for computer engineers for their trainee program

 

Spring Assembly 

Finally its time for the Spring Assembly. The assembly will be held at 17.15 in U203 and everyone will get "fika". To get more information, go to our Facebook-page: https://www.facebook.com/events/423907734628963/

 

Pub Crawl - Initialborg

On Wednesday the 26th of April it's time for this year’s first pub crawl. All around Campus, the College of Festivities will organize four different pubs in: 
Edekvata, E-huset: E-sex + F-sex
Gallien, KC: K-sex + W-sex
iDét, E-huset: D-sex + ING-sex
Cornelis, Kårhuset: puben Puben

The theme for this pub crawl is Initialborg – “Everything has a beginning”. Take this chance to begin the celebration for Valborg!
Visit all four and join the activities on site to achieve the exclusive badge.

Don't forget your ID and TLTH membership card!

The College of Festivities 2017

 

Great Volunteer Party

Soon its finally time for the yearly great volunteer party! It will be an amazing day with an activity during the day with your friends and free food. Followed up by a sittning in the evening and finally an epic afterparty with a liveband at kårhuset!

The Arrangement is for all the volunteers at any of the guilds and at the central organization of TLTH and is free! More information and a link for signing up will come soon.

Here's the sign up to the volleyballtournament: https://goo.gl/forms/CY09XtnDiZsvwVuh1 
Here's the sign up to the sittning: 

 

 

Study Night 2/5

Summer is not far away and it's only the end of the spring left! Come and study with the Student Council and get free coffee! Drop in between 15-19, the Student Council offers coffee at 15:00 and 17:00. See you in room C548!

 

A perfect chance for a job after exams

Academic Work is inviting all of the students in their last year at the university for an event on thursday 27 of april. The event will be at their office in Malmö. You will meet their recruiters and you can book a speedinterview. Sign up for the event at: http://bit.ly/sistaårskampanj.

 

Avensia is looking for computer engineers for their trainee program

Avensia is a fast growing company that works with the development of e-commerce sites, ranging from integrations with the customer's business system to user-friendliness and design on the site. To our headquarters in Lund, we are now looking for four people for our trainee program for developers, Avensia Academy. Read more and apply at avensia.com/academy

Would you like to know more about us and about the program, you are welcome on a student evening at our office on April 27th. There we will tell you more and it will be a workshop where you get insight into how one day at work can look like. The event is also for those who have some years left for the exam - only pre-requisite requirements are a basic understanding of programming. Of course, we offer food! Sign up for avensia.com/student

 

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb