Nyhetsbrev v.11

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

 • Ingenjörer utan gränser söker två personer till ansvarsposter
 • Startup Fair 2017
 • Seminarie med K.G Hammar 
 • Corneliusbalen
 • Optimera ditt och andras lärande 
 • Las GeGas 2017 

 

Ingenjörer utan gränser söker två personer till ansvarsposter

Såhär i tentatider kan det kännas skönt att ha något roligt som väntar när veckan är över. Varför inte ett engagemang i Ingenjörer utan gränser? Just nu har vi i Lund två ansvarsposter vakanta och vi behöver dig som är strukturerad, driven och vill vara med och utveckla vår organisation. Läs mer om posterna och ansök genom länkarna nedan!
Läxhjälpsansvarig: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/28581-laxhjalpsansvarig-lund
Projektansvarig: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26218-projektansvarig-lth

Posterna tillsätts löpande, så om du behöver en paus i tentaplugget så sök direkt! Om ditt tentaplugg är ett sådant som inte låter sig pausas så går det bra att skicka in ansökan senast 26 mars. Har du frågor kan du ställa dem till lund@ingenjorerutangranser.se.

Ingenjörer utan gränser i Lund

 

Startup Fail 2017

Har du någonsin funderat på att bli din egen chef och starta eget? Vill du göra ditt sommarjobb/exjobb/internship hos ett företag som är mitt i sin utvecklingsprocess? Det kanske bara är så att du vill träffa och inspireras av människor som har förverkligat sina drömmar? Om det är något kring startup-företag eller startup-processen som intresserar dig så är du varmt välkommen till Startup Fair 2017! Startup Fair kommer att äga rum i Matteannexet 10 onsdag den 29e mars kl.10-15. Mässans syfte är att ge studenter och nystartade företag möjligheter att skapa nya relationer mellan varandra. Ett flertal evenemang kommer att äga rum i samband med mässan:
fre 24/3: Lunchföreläsning med Axis
mån 27/3: Lunchföreläsning
mån 27/3: Workshop med VentureLab
tis 28/3: Workshop
ons 29/3 Mässdagen och pitch-event med Malmö Startups under lunchen
tors 30/3 Lunchföreläsning

Håll utkik i Facebook-evenemanget nedan för mer information om mässan, föreläsningar och workshops! https://www.facebook.com/events/744996052343596/

 

Seminarie med K.G Hammar

Den 4:e april gästas LTH av K. G. Hammar, som var Sveriges ärkebiskop under åren 1997-2006. Under åren som ärkebiskop utmärkte Hammar sig för sitt samhällsengagemang och sin liberala syn på religion, för vilken han både hyllades och kritiserades. Seminariet är det andra i serien om medmänsklighet, som inleddes i februari med det välbesökta seminariet med den före detta radikale jihadisten Manwar Ali.

Seminariet hålls den 4:e april klockan 19:00 i Kåraulan, Lunds Tekniska Högskolan.

Anmälan sker här: https://podio.com/webforms/18032548/1211413
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/623186484472760/

 

Corneliusbalen

Du har väl inte missat att Corneliusbalen, Teknologkårens årliga vårbal, kommer äga rum den 8e april? Ta chansen att säkra din plats till vårens roligaste tillställning! Anmälan görs här

 

Optimera ditt och andras lärande

Är du intresserad av att hjälpa nyantagna studenter i deras lärandeprocess, engagera dig i sektionen och dessutom få ett diplom av LTH? Sök då till Studiemästare!

Som Studiemästare hjälper du nyantagna studenter på höstens studiekvällar i deras lärandeprocess genom att vara en akademisk mentor. Som akademisk mentor har du som uppgift att stötta studenterna med studierna, studieteknik och ge studenterna värdefulla tips inför deras kommande studietid på LTH. För att förbereda dig som Studiemästare ges två utbildningstillfällen under våren, den 5 april och den 11 april. Dessa utbildningstillfällen är en komprimerad seminarieserie kring lärande – Optimera ditt och andras lärande! Med både seminarier och workshops.
Som tack för ditt engagemang efter att ha deltagit både på både utbildningstillfällen och studiekvällar tilldelas du ett diplom av Lunds Tekniska Högskola. Du kommer även få ett tack av Ingenjörssektionens Studieråd samt välkommen att delta på sektionens hösttack. Sist men inte minst en merit att ha med på ditt CV.

Anmälan är öppen för samtliga studenter på Ingenjörssektionen, dock max 8 platser.
Är du intresserad eller har några frågor? Mejla ing-sro@tlth.se
Mer info finns även på  http://www.student.lth.se/akademiskmentor

Obs! Sista anmälningsdag till Ingenjörssektionen är den 21/3.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Las GeGas 2017

Har du hört talas om Las GeGas? Inte? Det är en ny projektgrupp under aktivitetsutskottet på Teknologkåren som ska starta vårens roligaste event för alla studenter i Lund. Detta kommer inträffa 5-6 maj, missa inte Las GeGas

Det är en tävling som likt den japanska gameshowen Human Tetris. Om du inte lyckas passa in i hålet i väggen så kommer du att ramla ner i en pool med gegga. I Las GeGas tävlar ni i lag med max 12 personer och som tävlande får ni inte bara pröva på den helgalna erfarenheten att få vara med i en japansk gameshow, ni får även vara med på lagfesten på fredagen och tävlingssittningen på lördagen innan den stora avslutningsfesten.

Håll utkik efter de gröna rockarna!

Intresseanmälan finns på: https://goo.gl/forms/l7mUzMQ5ITrwgbXv2
Ni hittar oss även på lasgegas.tlth.se samt som ett evenemang på Facebook

 


English

Content of the week:

 • Two vacant positions in Engineers with our borders 
 • Startup Fair 2017
 • Seminar with K.G Hammar
 • Corneliusbalen
 • Optimizing your and other's learning 
 • Las GeGas 2017

 

Two vacant positions in Engineers with our borders

During the exam week it can feel good to know that something fun awaits after the hard work. Why not an involvement in Engineers without borders? Right now we have two vacant positions and we need you who are structured, ambitious and want to join us in developing the organisation. Read more (Swedish) and apply through the links below:


Study coach responsible: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/28581-laxhjalpsansvarig-lund (This position requires that you speak Swedish)
Project responsible: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26218-projektansvarig-lth

The positions are filled continuously so if you need a break from your studies, apply immediately! If your studying is of the kind that doesn't allow breaks, you can apply latest 26:th of March. If you have any questions you can email them to lund@ingenjorerutangranser.se.

Engineers without borders in Lund

 

Startup Fair 2017

The 29th of March a fair is arranged that gives students and startups a chance to connect and inspire each other. Are you eager to start your own business and are wondering how to do it? Looking for a summer job, thesis or internships? Want to be inspired by driven people who followed their dreams? Come to Matteannexet 10, Wed 29th March, 10am-3pm.

Several events will take place in conjunction with the exhibition:
Fri 24/3: Lunch Lecture with Axis
Mon 27/3: Lunch Lecture with Innovation Skåne
Mon 27/3: Workshop with VentureLab
Thu 28/3: Workshop with Enodo and LUCSUS
Wed 29/3 fair day and pitch event with Malmö Startups during lunch
Thu 30/3 Lunch Lecture with Innovation Skåne

For more information about the lectures and workshops, see the Facebook event that will be linked below! 

 

Seminar with K.G Hammar

Introspekt and Teknologkåren proudly present this seminar with K. G. Hammar, who was the archbishop of the Swedish Church between the years 1997–2006. During these years, Hammar stood out for his social engagement and for his liberal view on religion, for which he was both supported and criticized. This is the second seminar in the series about humanity which started in February with former radical jihadist Manwar Ali.

The seminar will be held April 4th at 19:00 in Kåraulan, Lunds Tekniska Högskola.

Sign up here: https://podio.com/webforms/18032548/1211413
Facebook event: https://www.facebook.com/events/623186484472760/

 

Corneliusbalen

Have you heard about Corneliusbalen, the student union's annual spring ball, that will take place on the 8th of April? Take the chance to secure your ticket to this spring's greatest event! Sign up here

 

Optimizing your and other's learning

Are you interested in helping new students in their learning process, get involved in Ingenjörssektionen and receive a diploma of LTH? Apply as Study Master!
As a Study Master you help new students in their learning process by being an academic mentor during three study evenings during this autumn. As an academic mentor you have the task to support students with their studies and give students valuable advice for their future studies at LTH.

To prepare you as a Study Master you are given two training sessions, April 5th and April 11th. These training sessions are a compressed series of seminars on learning - Optimize your and others' learning!
In return for your commitment after attending training sessions and study evenings you are awarded a diploma from LTH.

Are you  interested or have any questions? Email ing-sro@tlth.se
More information is also available on http://www.student.lth.se/akademiskmentor

Application deadline is the 21/3.

 

Las GeGas 2017

Have you heard of Las Gegas? No? It is the new and exciting project group under the recreation committee at The student union at Lund University, faculty of Engineering, who is hosting this springs coolest event. It will take place the 5-6 of May, do not miss Las GeGas!

It's a competition like no other in the style of the Japanese game show "human tetris". If you can't fit in the hole, prepare for a sweet dip in our pool of goo! In Las Gegas you compete in teams of maximum 12 people. As a competitor you will not only partake in the whacky competition - you will also be invited to the team-party Friday and the competition-sitting Saturday before the big final party.

Keep an eye out for the green coats!

You can report your interest at this link: https://goo.gl/forms/l7mUzMQ5ITrwgbXv2
You can also read more at lasgegas.tlth.se and at our Facebook event

 

 

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb