Nyhetsbrev v.6

 

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

 • En vecka kvar till MässING 2017
 • Grattis till vinnarna av CEQ-tävlingen
 • Ingenjörer utan gränser söker nya medlemmar till ledningsgruppen
 • Sektionsgrodan är släppt 
 • Seminarium med fd radikala jihadisten Manwar Ali 
 • Kom och spela fotboll med Teknologkårens damlag 
 • Få ditt drömjobb med LinkedIn

En vecka kvar till MässING 2017

MässING 2017 närmar sig! Den 14 februari smäller det. De utställande företagen ligger nu uppe på massing.se. Vi i projektgruppen har jobbat hårt för att studenter från alla program skall få träffa intressanta företag.Inför MässING har vi ordnat med inspirerande lunchföreläsningar så att ni är extra laddade till mässan.

8 februari: Karsten Deppert (ägare av bl.a. Mindpark) om sin väg från ingenjörsstudent till att ha flera hundra anställda. 50 första anmälda får ciabatta från Mindpark!
9 februari: Academic Work om hur du bäst skriver CV, wow:ar rekryteraren och pitchar dig mot företag på MässiNG. 50 första anmälda får pastasallad!
13 februari: Unionen om allt du behöver veta när du fått nytt jobb; lön, anställningsavtal mm. Alla anmälda får pizza!

Mässan:
09:30 invigning. Första 100 får goodiebags och bubbel.
Under hela dagen står drygt 30 företag som söker studenter från alla INGs inriktningar på U1 och U2. Passa på att prata med de företag som intresserar dig!
12-13 bjuds alla studenter på lunch!
Under eftermiddagen kan ni fortsätta att prata med företagen och vara med i tävlingar och utlottningar med fina priser, bl.a. Ett presentkort från Linas Matkasse.
15.00 avrundas mässan

Läs mer på mässing.se
Anmälan till föreläsningarna:
massing.se/karsten
massing.se/academicwork
massing.se/unionen

Vi ses på föreläsningarna och på mässan!


Hälsningar
Anna och Maja
Projektledare MässING 2017
Projektledare@massing.se
0738111130 / 0768838341

Grattis till vinnarna av CEQ-tävlingen

Vinnarna är:
IBYA: Sofie Petterson
IBYI:  Albin Dahl
IBYV: Elin Areskoug
IDA: Gustav Nilsson
IEA: Kristian Larsson
MEMB: Denise Hermansson

Vinnarna har fått en bekräftelse på mail. 
Priset, varsitt presentkort på Väla till ett värde av 150 kr går att hämta i sekten på E1 12-13 måndag, tisdag eller fredag (6/2, 7/2 eller 10/2). Har du inte möjlighet att komma förbi? Mejla ing-sro@tlth.se.

Ingenjörer utan gränser söker nya medlemmar till ledningsgruppen


Ingenjörer utan gränser i Lund utökar posterna i ledningsgruppen och söker tre drivna, engagerade personer som vill vara med i organisationens nav där vi strategiskt jobbar för att driva organisationen framåt. Två av posterna innebär även ansvar och ledarskap för ett utskott. Du kan läsa mer om posterna och skicka in en ansökan senast 12/2 via länkarna nedan.
Inspirationsansvarig: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26217-inspirationsansvarig-lth
Projektansvarig: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26218-projektansvarig-lth
Vice gruppledare: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26216-vice-gruppledare-lth


Vi tar även in sena anmälningar till övriga vakanta poster, se förra veckans nyhetsbrev eller vår Facebooksida "Ingenjörer utan gränser på LTH" för mer information. Notera att vi för tillfället har problem med mailadressen som stod i förra veckans nyhetsbrev, så om du har kontaktat oss och inte fått något svar så prova igen på lund@ingenjorerutangranser.se dit du också kan vända dig om du har frågor om posterna.

Ingenjörer utan gränser i Lund

Sektionsgrodan är släppt

Lund Sustainable Engineers släpper nu sin rykande färska miljömärkning för sektionerna på LTH. Se till att kontakta din sektionsstyrelse om du vill ta del av denna gröna revolution på LTH! De kan ge dig mer information och du kan i sin tur hjälpa dem att nå kriterierna för Sektionsgrodan. Vid övriga frågor, kontakta oss på sektionsgrodan@gmail.com.
Hoppa på den gröna vågen med oss, 
Team Sektionsgrodan, LSE

Seminarium med fd radikala jihadisten Manwar Ali

Manwar Ali är en före detta radikal jihadist som under 80-talet medverkade i våldsamma, väpnade konflikter i Mellanösten och Asien. Idag bor han i England och är en erfaren och uppskattad föreläsare som arbetar för att bidra till fredliga relationer genom ömsesidigt samförstånd och medmänsklighet. Introspekt och Teknologkåren är stolta att presentera Manwar Ali i detta tänkvärda seminarium.
De senaste åren har präglats av ett kallare politiskt klimat i världen. I en tid så världen förändras, är dina mänskliga värderingar intakta eller ändras även de? Introspekt startades av studenter i Lund för att få människor att reflektera, debattera och agera utifrån sina värderingar. För att få initiativet i rullning kommer en serie seminarier och workshops hållas under våren.

Seminariet kommer äga rum den 16 februari kl 19.00 i Kåraulan, Lunds Tekniska Högskola.
Anmälan görs här: https://podio.com/webforms/17647432/1186196
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1827003790889683/

Gustav Schölin, Introspekt
 

Kom och spela fotboll med Teknologkårens damlag

Vi är ett gäng glada studenter som tränar tillsammans 1 gång i veckan, och spelar matcher framåt våren när serien drar igång. Oavsett om du har spelat sedan knattelaget eller aldrig har rört en fotboll förut så är du hjärtligt välkommen! Vi är många teknologer i laget men också från andra delar av universitetet.
Tisdagen den 7 februari på konstgräsplanen på Lerbäckskolan är alla extra välkomna på prova på-träning https://www.facebook.com/events/1227181037370973/ men alla våra träningar är självklart öppna för nya spelare.

Få ditt drömjobb med LinkedIn

16 februari, 13:00-14:30, C163 på Campus Helsingborg. Föreläsningen är på Engelska. 

Din Linkedin-profil är ditt professionella ansikte utåt! Under denna föreläsning kommer en Linkedin-anställd att dela sina bästa tips och tricks för att få din profil att göra jobbet åt dig. Fokuset ligger på att utnyttja och utöka ditt nätverk och fullända din digital representation. Vi kommer också att ge dig en guidad tur av andra funktioner på plattformen och lär dig hur man använder Linkedin på bästa möjliga sätt. Vi kommer bland annat att guida dig till ditt drömjobb, men vi kommer också att visa dig hur rekryterare kan hitta dig. Markus Svärd har arbetat med LinkedIn i tre år och arbetar med de största bemannings och rekryteringsföretag i Norden. Han har över 10 års erfarenhet inom HR, Talent och bemanningsbranschen med företag som Accenture och Corporate Executive Board. Registrera dig i MyCareer https://mycareer.lu.se/sv/event/1865


English

Content of the week:

 • One week left until MässING 2017
 • Congratulations to the winners of the CEQ competition
 • Engineers without boarders are looking for new board members
 • The Guild Frog is now released
 • Seminar with former radical jihadist Manwar Ali
 • Welcome to join soccer practice with TIF's women's team
 • Get your dream job with LinkedIn

One week left until MässING 2017

Hi Students!
MässING is coming up! 14th of February, save the date.
The companies that are coming are now up on our website massing.se. We have worked hard towards the goal that students from every program will meet interesting companies. 

Schedule of the day:
09:30 Inauguration, The 100 first to appear will get goodie-bags and cider (alcohol-free) 
Through out the hole day, 30 companies eager to meet students will be on U1 an U2. Use the opportunity to speak to the ones that you are interested in. 
12-13 All students will be served lunch!
In the afternoon you can continue talking to the companies but also participate in competitions and lotteries. For example you can win a gift card at ”Linas Matkasse” (home-delivered grocery-shopping)
15.00 MässING ends

Se you the 14th! 

Greetings
Anna and Maja
projektledare@massing.se
0738111130 / 0768838341

Congratulations to the winners of the CEQ competition

The winners are:
IBYA: Sofie Petterson
IBYI:  Albin Dahl
IBYV: Elin Areskoug
IDA: Gustav Nilsson
IEA: Kristian Larsson
MEMB: Denise Hermansson

The winners have received a confirmation email. The prize, a gift card at Väla (value of 150 SEK) can be collected in the Guild room at E1 between 12-13 on Monday, Thuesday or Friday (6/2, 7/2 or 10/2). Are you unable to come by? Email ing-sro@tlth.se.

Engineers without borders are looking for new board members


Engineers without borders in Lund expands the board with new postitions and are looking for three driven, engaged people who want to bee part of the center of the organisation, where we work strategical to run the organisation. Two of the postitions also include responsibility and leadership for a group. You can read more about the postitions and hand in your application before 12/2 via the links below. The descriptions are in swedish. 
Leader of the inspiration group: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26217-inspirationsansvarig-lth
Leader of the project group: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26218-projektansvarig-lth
Vice group leader: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26216-vice-gruppledare-lth


We also accept late applications to other vacant positions, see last week's newsletter for more information. Note that we at the moment have trouble with the email address in last week's newsletter, so if you have contacted us and not received an answer, try again at lund@ingenjorerutangranser.se where you also can ask questions about the positions. 

Engineers without borders in Lund

The Guild Frog is now released

Lund Sustainable Engineers is now releasing the brand new environmental certification for the guilds at LTH. If you want to be a part of this green revolution at LTH, contact the board of your guild! They can give you further information and you can help them to achieve the criteria of the Guild Frog. If you have any other questions, contact us at sektionsgrodan@gmail.com
Join the movement,
Team Guild Frog, LSE

Seminar with former radical jihadist Manwar Ali

Manwar Ali is a former radical jihadist who during the 1980s participated in violent, armed campaigns in the Middle East and Asia. Now living in England, Ali is an experienced and appreciated scholar working to foster peaceful coexistence through mutual understanding, good-neighborliness and caring engagement. Introspekt and Teknologkåren are proud to present Manwar Ali in this thoughtful seminar.
The last years have been characterized by a tougher political climate in the world. In a time when the world is changing, will your human values remain or change with it? Introspekt was started by students in Lund to make people reflect, debate and take actions that correspond to their human values. To set this initiative in motion a series of seminars and workshops is to be held during the spring.

The seminar will be held February 16th at 19:00 in Kåraulan, Lunds Tekniska Högskola.
Sign up via this link: https://podio.com/webforms/17647432/1186196
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1827003790889683/

Gustav Schölin, Introspekt

Welcome to join soccer practice with TIF's women's team

Tuesday, February 7, all new players are very welcome to Lerbäckskolan to play. It doesn't matter how experienced you are, so come by and check it out!
here is the facebook event : https://www.facebook.com/events/1227181037370973/
 

Get your dream job with LinkedIn

February 16th, 13-14.30 Room C163 at Campus Helsingborg. The seminar will be held in English. 

Your LinkedIn profile is your professional face to the world! During this lecture a LinkedIn employee will share their best tips and tricks to make your profile do the work for you. Main focus is on leveraging and expanding your network and perfecting your digital representation. We’ll also give you a guided tour of other functions on the platform and teach you how to use LinkedIn in the best possible way. We’ll of course guide you to your dream job, but we’ll also show you how the recruiters can find you! Markus Svärd has been with Linkedin for three years and works with the largest staffing & recruitment companies in the Nordic region. Helping them finding and engaging key talent on the Linkedin platform. Markus has over 10 years of experience within the HR, Talent and Staffing industry with companies such as Accenture and Corporate Executive Board.

Sign up in MyCareer  https://mycareer.lu.se/sv/event/1865

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb