Nyhetsbrev v.8

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Pre-event för vårbalen 2017
  • Campus hålls stängt Lördag 25'e Februari 
  • Sektionsgrodan är släppt 

Pre-event för vårbalen 2017

På tisdag 21/2 kommer vi i projektgruppen stå på U2 mellan 12-13. Kom förbi och tävla i vår instagramtävling med grymma priser, fika med oss och få reda på mer om årets nyhet DAGSFESTEN! Missa inte heller när vi avslöjar årets TEMA!! 

Ses där! 

Campus hålls stängt Lördag 25'e Februari

Lördagen den 25/2 kommer Campus hållas helt stängt och låst, både för studenter och för personal. Det kommer göras underhåll på hela kvarterets elanläggning. Detta innebär att både el och ventilation kommer vara borta den dagen. För allas säkerhet har Vaktmästeriet därför valt att hålla låst. Fungerar allt som det ska kommer allt vara precis som vanligt på söndagen igen.

Sektionsgrodan är släppt

Lund Sustainable Engineers släpper nu sin rykande färska miljömärkning för sektionerna på LTH. Se till att kontakta din sektionsstyrelse om du vill ta del av denna gröna revolution på LTH! De kan ge dig mer information och du kan i sin tur hjälpa dem att nå kriterierna för Sektionsgrodan. Vid övriga frågor, kontakta oss på sektionsgrodan@gmail.com.
Hoppa på den gröna vågen med oss, 
Team Sektionsgrodan, LSE


English

Content of the week:

  • Pre-event for the spring prom 2017
  • Campus will be closed on Saturday the 25th of February
  • The Guild Frog is now released

Pre-event for the spring prom 2017

On Tuesday 21/2 from 12-13 the project group for the spring prom will be at U2. Come and compete in our instagram competition, have some coffee and learn more about this years big news, the DAY PARTY! and be there when we reveal this years THEME for the event! See you there

Campus will be closed on Saturday the 25th of February

Saturday 25/2 Campus will be completely closed and locked, both for students and for staff. There will be maintenance on the entire block's electrical system. This means that both electricity and ventilation will be away that day. For everyone's safety, Vaktmästeriet have chosen to keep locked. If everything works as it should, everything will be as usual on Sunday again.

The Guild Frog is now released

Lund Sustainable Engineers is now releasing the brand new environmental certification for the guilds at LTH. If you want to be a part of this green revolution at LTH, contact the board of your guild! They can give you further information and you can help them to achieve the criteria of the Guild Frog. If you have any other questions, contact us at sektionsgrodan@gmail.com
Join the movement,
Team Guild Frog, LSE

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb