Nyhetsbrev v.5

InfoUO talar

Hej Ingenjörsektionen! Det här är det första nyhetsbrevet jag skriver som Informationsutskottsordförande 2017. Nytt för i år är att nyhetsbrevet även skickas ut på engelska vilket jag hoppas ska vara till glädje för våra internationella studenter på sektionen. 

Newsletter in english

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Sektionsgrodan är släppt 
  • Ingenjörer utan gränser i Lund söker nya aktiva medlemmar 
  • Seminarium med fd radikala jihadisten Manwar Ali 
  • Kom och spela fotboll med Teknologkårens damlag 
  • Få ditt drömjobb med LinkedIn

Sektionsgrodan är släppt 

Lund Sustainable Engineers släpper nu sin rykande färska miljömärkning för sektionerna på LTH. Se till att kontakta din sektionsstyrelse om du vill ta del av denna gröna revolution på LTH! De kan ge dig mer information och du kan i sin tur hjälpa dem att nå kriterierna för Sektionsgrodan. Vid övriga frågor, kontakta oss på sektionsgrodan@gmail.com.
Hoppa på den gröna vågen med oss, 
Team Sektionsgrodan, LSE

Ingenjörer utan gränser i Lund söker nya aktiva medlemmar

Vill du bli en del av vår mångsidiga och ständigt växande organisation? Klart du vill! Följande utskott söker nya medlemmar inför våren: Event och finans – arrangerar events för att finansiera vår verksamhet och fixar även interna kickoffer, workshops och liknande för våra medlemmar. Inspirera – inspirerar ungdomar att studera vidare genom att erbjuda läxhjälp, inspirationsföreläsningar och mentorskap. PR – står för organisationens synlighet genom affischer, nyhetsbrev och sociala medier. Är du intresserad eller vill veta mer? Hör av dig till lth@ingenjorerutangranser.se senast 5:e februari, eller läs mer på vår Facebooksida Ingenjörer utan gränser på LTH

Ingenjörer utan gränser i Lund

Seminarium med fd radikala jihadisten Manwar Ali

Manwar Ali är en före detta radikal jihadist som under 80-talet medverkade i våldsamma, väpnade konflikter i Mellanösten och Asien. Idag bor han i England och är en erfaren och uppskattad föreläsare som arbetar för att bidra till fredliga relationer genom ömsesidigt samförstånd och medmänsklighet. Introspekt och Teknologkåren är stolta att presentera Manwar Ali i detta tänkvärda seminarium.
De senaste åren har präglats av ett kallare politiskt klimat i världen. I en tid så världen förändras, är dina mänskliga värderingar intakta eller ändras även de? Introspekt startades av studenter i Lund för att få människor att reflektera, debattera och agera utifrån sina värderingar. För att få initiativet i rullning kommer en serie seminarier och workshops hållas under våren.

Seminariet kommer äga rum den 16 februari kl 19.00 i Kåraulan, Lunds Tekniska Högskola.
Anmälan görs här: https://podio.com/webforms/17647432/1186196
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1827003790889683/

Gustav Schölin, Introspekt
 

Kom och spela fotboll med Teknologkårens damlag

Vi är ett gäng glada studenter som tränar tillsammans 1 gång i veckan, och spelar matcher framåt våren när serien drar igång. Oavsett om du har spelat sedan knattelaget eller aldrig har rört en fotboll förut så är du hjärtligt välkommen! Vi är många teknologer i laget men också från andra delar av universitetet.
Tisdagen den 7 februari på konstgräsplanen på Lerbäckskolan är alla extra välkomna på prova på-träning https://www.facebook.com/events/1227181037370973/ men alla våra träningar är självklart öppna för nya spelare.

Få ditt drömjobb med LinkedIn

16 februari, 13:00-14:30, C163 på Campus Helsingborg. Föreläsningen är på Engelska. 

Din Linkedin-profil är ditt professionella ansikte utåt! Under denna föreläsning kommer en Linkedin-anställd att dela sina bästa tips och tricks för att få din profil att göra jobbet åt dig. Fokuset ligger på att utnyttja och utöka ditt nätverk och fullända din digital representation. Vi kommer också att ge dig en guidad tur av andra funktioner på plattformen och lär dig hur man använder Linkedin på bästa möjliga sätt. Vi kommer bland annat att guida dig till ditt drömjobb, men vi kommer också att visa dig hur rekryterare kan hitta dig. Markus Svärd har arbetat med LinkedIn i tre år och arbetar med de största bemannings och rekryteringsföretag i Norden. Han har över 10 års erfarenhet inom HR, Talent och bemanningsbranschen med företag som Accenture och Corporate Executive Board. Registrera dig i MyCareer https://mycareer.lu.se/sv/event/1865
 


English

Content of the week:

  • The Guild Frog is now released
  • Engineers without borders are looking for new members
  • Seminar with former radical jihadist Manwar Ali
  • Welcome to join soccer practice with TIF's women's team
  • Get your dream job with LinkedIn

The Guild Frog is now released

Lund Sustainable Engineers is now releasing the brand new environmental certification for the guilds at LTH. If you want to be a part of this green revolution at LTH, contact the board of your guild! They can give you further information and you can help them to achieve the criteria of the Guild Frog. If you have any other questions, contact us at sektionsgrodan@gmail.com
Join the movement,
Team Guild Frog, LSE

Engineers without borders are looking for new members

Engineers without borders are looking for new members! Do you want to be a part of our diverse and growing organisation? Of course you want to! The following groups need new members this spring: Event och finans - Arranges events to finance the organisation, and also kickoffs and workshops for our members. Inspirera - Inspires young people to study by offering study coaching, lectures and mentoring. To be in this group it is required that you know swedish. PR - Spreads the word by posters, news letters and social media. Are you interested or want to know more? Apply at lth@ingenjorerutangranser.se at 5:th of February the latest, or read more on our Facebook page Ingenjörer utan gränser på LTH

Engineers without borders in Lund

Seminar with former radical jihadist Manwar Ali

Manwar Ali is a former radical jihadist who during the 1980s participated in violent, armed campaigns in the Middle East and Asia. Now living in England, Ali is an experienced and appreciated scholar working to foster peaceful coexistence through mutual understanding, good-neighborliness and caring engagement. Introspekt and Teknologkåren are proud to present Manwar Ali in this thoughtful seminar.
The last years have been characterized by a tougher political climate in the world. In a time when the world is changing, will your human values remain or change with it? Introspekt was started by students in Lund to make people reflect, debate and take actions that correspond to their human values. To set this initiative in motion a series of seminars and workshops is to be held during the spring.

The seminar will be held February 16th at 19:00 in Kåraulan, Lunds Tekniska Högskola.
Sign up via this link: https://podio.com/webforms/17647432/1186196
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1827003790889683/

Gustav Schölin, Introspekt

Welcome to join soccer practice with TIF's women's team

Tuesday, February 7, all new players are very welcome to Lerbäckskolan to play. It doesn't matter how experienced you are, so come by and check it out!
here is the facebook event : https://www.facebook.com/events/1227181037370973/
 

Get your dream job with LinkedIn

February 16th, 13-14.30 Room C163 at Campus Helsingborg. The seminar will be held in English. 

Your LinkedIn profile is your professional face to the world! During this lecture a LinkedIn employee will share their best tips and tricks to make your profile do the work for you. Main focus is on leveraging and expanding your network and perfecting your digital representation. We’ll also give you a guided tour of other functions on the platform and teach you how to use LinkedIn in the best possible way. We’ll of course guide you to your dream job, but we’ll also show you how the recruiters can find you! Markus Svärd has been with Linkedin for three years and works with the largest staffing & recruitment companies in the Nordic region. Helping them finding and engaging key talent on the Linkedin platform. Markus has over 10 years of experience within the HR, Talent and Staffing industry with companies such as Accenture and Corporate Executive Board.

Sign up in MyCareer  https://mycareer.lu.se/sv/event/1865

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb