Välkommen till Ingenjörssektionens höstterminsmöte 2016

Välkommen till Ingenjörssektionens höstterminsmöte 2016

Den 14 och 15 november kl. 17.15 – 21.45 kommer vi att hålla höstens sektionsmöte i U202 på Campus Helsingborg.

Det är på det här mötet som bland annat nästa års styrelse kommer att väljas in.
De poster som ska väljas är:                   
· Ordförande                                                  
· Vice ordförande                                          
· Sekreterare                                                 
· Kassör                                                          
· Øverphøs                                                                     
· Sexmästare                                                           
· Informationsutskottsordförande                 
· Näringslivsutskottsordförande
· Studierådsordförande
· Förvaltningschef

· FlyING-general
· Aktivitetsansvarig    
· Revisorer (två stycken)

Vill Du veta mer om mötet eller posterna är det bara att komma och fråga oss i styrelsen. Sektionsrummet på E1 är öppet under lunchtid måndag till fredag.

Motioner ska lämnas till ing-sekr@tlth.lth.se senast den 2 november kl. 17.00. Mall till motion finns på www.ingsekt.se/dokument/ under övrigt.

Under måndagskvällen kommer det bjudas på middag samt fika på tisdagen.              
Anmälan sker på en lista som sitter på anslagstavlan till höger om dörren till sektionsrummet på E1, senast torsdag den 10 november.
OBS! Alla medlemmar i ING-sektionen har rösträtt på mötet. 
PS. Glöm inte kårleg.

 
Varmt välkomna!
Önskar Ingenjörssektionens styrelse 2016 och Valberedningen 16/17