Vi behöver Din hjälp!
Det är viktigt för oss att allt det vi skickar ut känns relevant och inte betraktas som något negativt, därför finns denna enkäten där Du kan ge oss feedback!

Va inte rädd för att tycka till här, eller till oss genom mail eller PM.

Allmänt
Kan vara att du till exempel gillar korta meddelanden, att fler evenemang sprids, mer kontakt med näringslivet.
Vilken informationskanal vill du helst få information på? *
De informationskanaler som används idag.
Ska det till exempel vara formellt eller informellt, roligt eller serriöst, ofta eller sällan?
Facebook (Ingenjörssektionen inom TLTH)
Kan till exempel vara hur ofta inlägg görs, vad som ska läggas upp, mängd annonser, användning av fler funktioner Facebook har (grupper, marknadsplats...)
Det som läggs ut idag är bland annat: Evenemang, Fotoalbum, Annonsering av poster
Använder du story-funktionen på Facebook? *
Instagram (ing_sektionen)
Hemsida (Ingsekt.se)
Vad hade fått dig att använda hemsidan mer?
Vi vill få dig att använda hemsidan mer, vilka funktioner vill du att hemsidan ska ha för att du ska använda den mer?
Nyhetsbrev
Vi vill använda oss mer utav nyhetsbrev framöver för att få ut information. Men vi behöver hjälp att bestämma vad som ska finnas med.
Vad tycker du ett nyhetsbrev ska innehålla?
Detta är förslag på vad ett nyhetsbrev kan innehålla.
Hur långt ska nyhetsbrevet vara? *
På alternativen "Så kort som möjligt" och "Sammanfatta" så kan hemsidan hänvisas till för att få mer information. På "All info ska stå i nyhetsbrevet" så kanske detta ej behövs.
Hur ofta vill du ha ett nyhetsbrev? *
Övrig feedback
Har du något mer att tycka till om? Va inte rädd att skriva!
All övrig feedback som du inte tycker passar i något annat fält!
Allt som berör sektionen och dess arbete.
Skriv vad du vill!