Dokument

Här finns alla protokoll från alla vår och höstterminsmöten på sektionen samt våra styrdokument.

Alla protokoll och styrdokument är offentliga handlingar som kan visas av vem som helst. Protokoll från terminsmöten och styrelsemöten samt styrdokumenten kan hittas här.

Verksamheten på sektionen genomförs av styrelsen, utskotten och funktionärerna men alla måste följa de styrdokument som finns i dagsläget. Dessa bestäms på terminsmötena av medlemmarna.  

Styrdokumenten finns i två versioner, Stadgar och Reglemente. Stadgarna är sektionens ryggrad och för att ändra dessa krävs det att ett förslag röstats igen på två terminsmöten.  Reglementet sitter inte lika djupt i sektionen som stadgarna och ändras oftare än stadgarna.