Ingenjörssektionens styrelse 2018

Ordförande - Rebecka Kvist

IMG_6354-2.jpg

Hej!
Jag heter Rebecka Kvist och läser tredje året på byggteknik med inriktning arkitektur.
I år kommer jag vara er ordförande i Ingenjörssektionens styrelse. Det innebär att jag leder styrelsens möten och representerar sektionen i olika sammanhang bland annat med staden, Campus och TLTH. 
Om du undrar något eller bara vill snacka lite så är du välkommen ner till E1 under luncherna eller maila mig på ordf@ingsekt.se

Vi ses!


Vice Ordförande - Antonio Montebovi

IMG_6332-2.jpg

Tjabba tjena!
Mitt namn är Antonio Montebovi och jag studerar Väg- och trafikteknik årskurs 3. I år är jag Ingenjörssektionens vice ordförande vilket känns väldigt roligt.

Som vice ordförande ansvarar jag bland annat för sektionens alumniverksamhet. Det innebär att skapa ett kontaktnät och anordna olika event för våra utexaminerade studenter.
Jag har också ett övergripande funktionärs- och medlemsansvar vilket innebär att jag får vara med och hjälpa till i olika utskott och projekt. Utöver detta så är min uppgift att avlasta övriga poster i styrelsen. Det är en väldigt rolig och varierande post.

Om du har några frågor om mig, min post eller något annat mellan himmel och jord så är du alltid välkommen att kontakta mig på vice-ordf@ingsekt.se


Sekreterare - Klara Sjö

IMG_6498-2.jpg

Hej!
Jag heter Klara Sjö, läser 2:a året Byggteknik med arkitektur och kommer i år vara Ingenjörsektionens sekreterare.

Som sekreterare har jag koll på sektionens stadgar och reglemente och ser till att dessa alltid är uppdaterade. Jag skriver även dagordningar och för protokoll under sektions- och styrelsemöten. Sekreterare är en rolig post som gör att man får en stor inblick i vad som händer i hela sektionen!  

Har du några funderingar gällande min post eller något annat så är det bara att höra av sig till mig på
sekr@ingsekt.se.


IMG_6872-2.jpg

Kassör - Lisa Gunnarsson

Hejsan!
Mitt namn är Lisa Gunnarsson och jag läser tredje året Byggteknik med Arkitektur.

I år är det min tur att sitta som kassör i styrelsen. Som kassör är det min uppgift att förvalta sektionens ekonomi och hjälpa utskotten att hålla sin budget.

Har du några frågor kan du alltid mejla mig på
kassor@ingsekt.se

 


Øverphøs - Elina Hedlund

IMG_6857-2.jpg

Hejsan nollan!
Mitt namn är Elina Hedlund och  jag läser Byggteknik med arkitektur.

I år jobbar jag som Øverphøs på sektionen vilket innebär att jag tillsammans med Phøset 18 och andra utskott inom sektionen planerat nollningen 2018.

Välkommen till Helsingborg, vi ses på Campus!


Sexmästare - Gustav Nilsson

IMG_6343-2.jpg

Hej!
Mitt namn är Gustav Nilsson och jag sitter som sexmästare 2018. Jag är 22 år och går tredje året på elektroteknik med automation.

Jag leder det studiesociala utskottet, Sexmästeriet, som ser till att alla på sektionen har roligt utanför studierna. Vi anordnar evenemang, sittningar, fester, pubquiz och mycket mer! Vill du veta mer om oss, är sugen på att vara med i sexmästeriet eller har några förslag på vad du vill att sexmästeriet ska anordna så kan du höra av dig till mig på sexm@ingsekt.se.


Informationsutskottsordförande - Simon Thall

Bildkommersnart.png

Tjena!
Mitt namn är Simon Thall, jag är 20 år gammal och läser mitt andra år på Datorteknik.

Som informationsutskottsordförande ansvarar jag tillsammans med mitt utskott för sektionens ansikte utåt genom sociala medier såsom hemsidan, facebook och instagram. Vi är även med och fotograferar under event samt sköter försäljningen av märken, ouveraller och sångböcker. Det är helt enkelt en post med mycket varierande uppgifter vilket jag tycker är hur kul som helst.

Har du några frågor eller är intresserad av att vara med i mitt utskott? Tveka inte att kontakta mig på infou@ingsekt.se.


Näringslivsutskottsordförande - Viktor Bengtsson

IMG_5784-1.jpg

Hej!
Jag heter Viktor och går tredje året på Elektroteknik med automation. Jag arbetar tillsammans med mitt näringslivsutskott och MässING:s projektgrupp med att knyta kontakter mellan näringslivet och studenterna.

Det är en post som är både kul och utmanande. Jag arbetar med nätverkande, marknadsföring och event. Jag och mitt utskott letar ständigt efter spännande och intressanta företag och evenemang att inkludera Ingenjörssektionens studenter inom. Har du något företag du vill träffa? Hör av dig till mig på campus eller via mail naruo@ingsekt.se!


Studierådsordförande - Idha Wänglund

IMG_6434-2.jpg

Hej!
Mitt namn är Idha Wänglund och jag läser tredje året på byggteknik med arkitektur.
I år kommer jag att vara Ingenjörsektionens studierådsordförande.

Som studierådsordförande ansvarar jag framförallt för studiebevakningen på sektionen. Detta kan innebära allt från att svara på frågor angående studier, framföra studenters åsikter vidare till programledningen till att granska CEQ-er (kursutvärderingar) med mera. Dessutom anordnar jag en CEQ-tävling efter varje läsperiod där studenter har chansen att vinna presentkort!

Har du några frågor om studier eller är intresserad av att engagera dig inom Studierådet så tveka inte att prata med mig på campus eller kontakta mig på sro@ingsekt.se!


Förvaltningschef - Maja Nyström

IMG_6519-2.jpg

Hej!
Mitt namn är Maja Nyström och läser mitt andra år på Byggteknik med arkitektur och
jag är sektionens förvaltningschef för 2018.

Som förvaltningschef ansvarar man för sektionens egendomar, vilket bland annat. innebär möten med andra studentföreningar på Helsingborgen. Jag är även sektionens skyddsombud och det betyder att jag har hand om säkerhet- och arbetsmiljöfrågor på campus.

Har du några funderingar, idéer eller klagomål är det bara att höra av dig till mig på forvaltning@ingsekt.se.