FlyING


  • Campus Innergård

Lundastudenterna invaderar Helsingborg och tillsammans i en parad tar vi oss ner till hamnen för att försöka flyga över till Helsingør med våra farkoster. Det största eventet på nollningen som sedan avslutas med en stor gemensam fest i Helsingborgs näst finaste festlokal (efter Helsingborgen) - Parapeten.

September 2
/Stampus Avstampet
September 5
DancING