Picknicksittning med Agora


  • Grøningen

På Campus Helsingborg pluggar inte bara Ingenjörer. Den här kvällen anordnas skönt häng med Agora på Gröningen i norra Helsingborg. Det här är ett ypperligt tillfälle för Nollan att lära känna ännu fler studenter och om deras egna traditioner. Det utlovas musik, uppdrag och häftiga nolle-danser.

September 1
ByggING
September 2
ByggING